Hoe zit het met de straling van windturbines?

Er zijn geen aanwijzingen dat windturbines een ongezonde hoeveelheid straling afgeven. Windturbines zenden net als elk ander (huishoudelijk) elektrisch apparaat elektromagnetische straling uit, maar dit is een beperkte hoeveelheid. Dat wordt ondersteund door veel (internationaal) onderzoek dat is gedaan naar de elektromagnetische straling van onder andere elektriciteitscentrales en hoogspanningsleidingen. Hierbij is nooit aangetoond dat de elektromagnetische straling effect heeft op de gezondheid. Zeker door de afstand tot woningen die minimaal nodig is om te voldoen aan de geluidsnormen is er geen sprake van dat omwonenden worden blootgesteld aan een te hoge hoeveelheid elektromagnetische straling.