Hoe waarborgen jullie de veiligheid?

Windturbines moeten voldoen aan technische veiligheidsnormen en geen onverantwoorde risico’s opleveren voor de omgeving.  Veiligheid speelt dan ook een hele belangrijke rol in de gehele ontwikkeling, bouw en beheer van een windturbine. Elke type windturbine moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windturbines. Deze IEC 61400-1 norm gaat onder andere over de veiligheid van een windturbine. Als onderdeel van de norm wordt beoordeeld of een windturbine bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). Ook tijdens de bouw worden de strenge veiligheidsregels zorgvuldig nageleefd. Verder worden windturbines tijdens de exploitatie constant gemonitord en zijn er regelmatig visuele inspecties en reguliere onderhoudswerkzaamheden.