Hoe past windenergie in het elektriciteitsnet?

Als de wind waait, kunnen we de elektriciteit van de windturbines direct gebruiken. Op dat moment hoeven elektriciteitscentrales minder te produceren. Als het niet waait, draaien de centrales juist wat harder. Het is voorlopig nog niet nodig om energieopslag te bouwen voor windenergie, want de bestaande elektriciteitscentrales zijn flexibel genoeg om het variabele aanbod van de wind op te vangen. TenneT als landelijk netbeheerder is verantwoordelijk is voor de ongestoorde energievoorziening in NL. Zij zijn verantwoordelijk voor het balanceren van het net obv beschikbare productie en vraag. En verantwoordelijk dat het net voldoende toegerust is om alle productie af te kunnen voeren daarheen waar elektriciteit nodig is.
In de toekomst zal windenergie onderdeel van een duurzame, internationale energiemix zijn – met zon, waterkracht, andere duurzame bronnen en energieopslag.