Hoe bepalend zijn windturbines in het landschap?

Windturbines zijn zichtbaar in het landschap en zijn bij helder weer van grote afstand zichtbaar. Inmiddels heeft de ervaring geleerd dat windturbines die in parallelle lijnopstellingen staan minder bezwaren oproepen dan hetzelfde aantal molens dat solitair is gebouwd en door elkaar staat. Een tweede ervaringsgegeven is dat de nieuwe generatie windturbines, die weliswaar hoger zijn toch minder bezwaren opleveren, hetgeen met name verklaard wordt doordat ze met hun grotere wieken veel rustiger draaien dan de windturbines zoals die tot enkele jaren geleden werden geplaatst. Om een indruk te geven van het toekomstige landschap met de windturbines van Windplan Groen hebben we visualisaties laten maken van de nieuwe windturbines in het landschap. Klik hier om deze te kunnen bekijken.