Excursies naar windturbines

We organiseren op vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019 een excursie naar Windpark Noordoostpolder (foto: @Windpark Noordoostpolder). We laten op beide dagen vanaf twee locaties een bus rijden naar het windpark: een bus vanuit Biddinghuizen en een bus vanuit Ketelhaven. U kunt zelf bepalen van welke opstapplaats u gebruik wil maken. Klik daarvoor op één van onderstaande links:

  1. Aanmelden voor opstapplaats Biddinghuizen (parkeerplaats aan De Baan, achter de Voorhof)
  2. Aanmelden voor opstapplaats Ketelhaven (parkeerplaats bij restaurant Lands End, Vossemeerdijk 23)

 

De excursies van 1 en 2 november zijn identiek aan elkaar, dus u kunt zelf kiezen welke dag uw voorkeur heeft. Aanmelden kan tot uiterlijk 28 oktober en aanmelden is verplicht.

We organiseren deze excursies, omdat we beseffen dat Windplan Groen bij een deel van de inwoners vragen oproept. Omwonenden hebben vragen over mogelijke hinder die zij van de windturbines kunnen ervaren en inwoners geven aan het een grote verandering van hun leefomgeving te vinden. Die geluiden nemen we serieus en daarom stellen we voor om samen windturbines te bekijken en ervaren, en aan de hand daarvan met elkaar in gesprek gaan. Tijdens de excursie kunt u dichtbij een windturbine staan en zo een indruk krijgen van onder andere het geluid en de beleving van windturbines in het landschap. Na de excursie is er onder genot van een kop koffie of thee voldoende ruimte voor napraten en aanvullende vragen en opmerkingen.

Programma
Voor zowel de excursie van 1 november als van 2 november is het programma als volgt:

12.00 – 12.30 uur:
Deelnemers aan excursie verzamelen zich bij de opstapplaats in Biddinghuizen of bij de opstapplaats in Ketelhaven.

12.30 – 13.00 uur:
Reis per bus naar informatiecentrum 11 Beaufort (Domineesweg 11, Nagele).

13.00 – 13.45 uur:
Ontvangst met koffie/thee en toelichting over windpark bij 11 Beaufort.

13.45 – 14.00 uur:
Met bus naar windpark.

14.00 – 15.15 uur:
Bezoek aan windpark.

15.15 – 15.30 uur:
Met bus terug naar 11 Beaufort.

15.30 – 16.30 uur:
Koffie/thee bij 11 Beaufort, gelegenheid voor napraten en aanvullende vragen stellen.

16.30 – 17.00 uur:
Reis met bus naar beginpunt in Biddinghuizen of Ketelhaven.

Deelname is gratis
Deelname aan de excursies is gratis. Wel is deelname op eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen, verloren objecten of ongevallen. Ook vragen we u rekening te houden met de mogelijkheid op slecht weer. Zeker bij het windpark is er sprake van een open landschap waar geen of nauwelijks beschutte plekken zijn.

Windpark Noordoostpolder
Windpark Noordoostpolder bestaat uit 86 windturbines. Hiervan staan er 38 op het land en 48 in het water. Dit zijn moderne windturbines. De windturbines op het land – waar u tijdens de excursie dichtbij kunt komen – hebben een ashoogte van 135 meter. De rotordiameter is 126 meter. De tiphoogte is daarmee 198,5 meter. Meer informatie staat op de website van het windpark.