“Els van den Dries”

Er staan al veel windmolens in Flevoland. Maar, zo weet Els van den Dries, niet iedereen die een windmolen op zijn of haar grond wilde, kreeg die kans in het verleden. Zijzelf – mede-eigenaar van een biologisch akker- en tuinbouwbedrijf in Dronten – is daar een voorbeeld van. “Dat is dan zoals het ging”, zegt ze nuchter.
 
Tegelijk is dat voor haar een reden om bestuurslid te zijn van Windshare. Deze vereniging (www.wind-share.nl) heeft als doel dat bewoners van het buitengebied kunnen participeren in nieuwe windenergieprojecten in Flevoland.
“Ik ben op twee manieren betrokken bij Windshare. Ten eerste om participatie mogelijk te maken voor iedereen in het buitengebied van Oostelijk Flevoland die dat wil. Ten tweede zie ik het als een kans om mét elkaar in Oostelijk Flevoland vorm te geven aan windenergie. In het verleden heeft windenergie meerdere mensen veel goeds gebracht, maar er zijn ook verhoudingen verstoord en het heeft mensen van elkaar verwijderd. Ik vind samenwerking een kans om mensen in Oostelijk Flevoland weer te verbinden. Het gaat om duurzame energie, zeker zo belangrijk zijn duurzame relaties met buren en collega’s.”
 
Windshare overlegt met Windkoepel Groen, de initiatiefnemer van windplan Groen, over de participatie. “Het is een positieve samenwerking. De gesprekken zijn opbouwend en we komen samen verder.”
Overigens, over de windmolens zelf: “Op sommige plekken vind ik het een chaotisch beeld. Ik vind het Regioplan Windenergie positief. Minder molens, meer energie, een mooier landschap.”