Concept-VKA vastgesteld door stuurgroep

De stuurgroep heeft recent het concept-voorkeursalternatief voor Windplan Groen vastgesteld. Hierin staat waar nieuwe windmolens kunnen komen, welke bestaande windmolens worden gesaneerd en wat de maximale afmetingen van de nieuwe windmolens zijn.

De stuurgroep bestaat uit de verantwoordelijke bestuurders van de provincie Flevoland, gemeente Dronten en gemeente Lelystad en ambtelijke vertegenwoordigers van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Water (IenW). Ook het bestuur van Windkoepel Groen is lid van de stuurgroep.

Instemming van de stuurgroep betekent niet dat het al definitief is besloten, maar wel dat de verantwoordelijke bestuurders de voorstellen steunen. Dit concept-VKA is een volgende stap in het traject dat uiteindelijk moet leiden tot een definitief Windplan Groen. Er volgt nog verdere besluitvorming over.

Meer informatie over de inhoud van het concept-VKA en de verdere besluitvorming staat in nieuwsbrief 6 van Windplan Groen. Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen. 

De vorige nieuwsbrieven van Windplan Groen kunt u hier lezen.

Bewonersavonden Windplan Groen 11, 17 en 18 juli

Windkoepel Groen nodigt alle inwoners van de gemeente Dronten en Lelystad uit voor bewonersavonden over Windplan Groen.

Formele start Windplan Groen

De ontwikkeling van Windplan Groen heeft een formele start gemaakt onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR).