Bijpraatsessies over Windplan Groen

Wij, Windkoepel Groen, organiseren in november en december 2018 bijpraatsessies in Ketelhaven, Biddinghuizen, Dronten en Lelystad over het plan voor 109 nieuwe windturbines in Oostelijk Flevoland. Hierbij nodigen wij u van harte uit om een van deze bijpraatsessies te bezoeken.

De bijpraatsessies worden gehouden op:

  • Maandag 26 november, café-restaurant Lands-End, Vossemeerdijk 23, Ketelhaven, 18.30 – 21.00 uur.
  • Woensdag 28 november, zalencentrum De Voorhof, Akkerhof 3, Biddinghuizen, 18.30 – 21.00 uur.
  • Donderdag 29 november, stadhuis, Lelystad, 18.00 – 20.00 uur.
  • Maandag 3 december, zalencentrum Open Hof, De Zuid 2, Dronten, 18.30 – 21.00 uur.

 

Aanmelden niet nodig, vrije inloop
U kunt de bijpraatsessies tussen de genoemde tijden bezoeken op het tijdstip dat u uitkomt. Er wordt geen centrale presentatie gegeven, vooraf aanmelden is niet nodig.

Vastgesteld voorkeursalternatief
De aanleiding voor deze bijpraatsessies is het voorkeursalternatief (VKA) dat in september 2018 is vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie Flevoland en de gemeenteraden van Dronten en Lelystad. In dit VKA staat waar nieuwe windturbines kunnen komen en welke bestaande windturbines worden gesaneerd. In nieuwsbrief 6 en nieuwsbrief 7 gaven wij daar meer informatie over. Deze nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.
Dit VKA dient als basis voor het Rijksinpassingsplan dat de komende maanden wordt opgesteld. Dit inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan; het maakt de realisatie van Windplan Groen planologisch mogelijk. Dit inpassingsplan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Inhoud van bijpraatsessies
We kunnen bezoekers van de bijpraatsessies bijpraten over onder andere de beoogde locaties en afmetingen van de nieuwe windturbines, de sanering van de bestaande turbines, de verdere procedure en planning en wat omwonenden merken van het geluid en de slagschaduw van de nieuwe windturbines. Verder worden er enkele visualisaties van de beoogde nieuwe windturbines getoond. Tevens kunnen we in gesprek over de mogelijkheden voor financiële participatie door inwoners en maatschappelijke organisaties. Daarnaast kunnen bezoekers hun vragen, opmerkingen of suggesties kenbaar maken aan ons, Windkoepel Groen.