Beroepen Raad van State en onderzoek verplaatsen windmolens

De Nota van Antwoord, het definitieve Rijksinpassingsplan en de definitieve omgevingsvergunningen voor Windplan Groen lagen tot en met 13 december 2019 ter inzage. In deze periode konden er beroepen worden ingesteld tegen de definitieve besluiten en dat is ook gebeurd. Dat betekent dat deze worden behandeld door de Raad van State. De eerste stap in die procedure is dat er een zitting komt bij de Raad van State waar de beroepen worden behandeld. Als er meer bekend is over deze zitting, melden we dat via onze nieuwsbrief (aanmelden daarvoor kan hier) en website.

Verplaatsen van windmolens
Met name onder inwoners van Biddinghuizen en Ketelhaven leeft de wens om de windmolens die het dichtstbij deze kernen zijn beoogd te verplaatsen zodat deze op grotere afstand van de kernen staan. Deze wens is serieus opgepakt en hier is onderzoek naar gedaan, onder regie van de gemeente Dronten. Op basis van de onderzoeksresultaten is de conclusie dat er geen mogelijkheden zijn om windmolens te verplaatsen. Meer hierover kunt u lezen in een brief van burgemeester en wethouders van Dronten aan de gemeenteraad van Dronten. U kunt deze brief hier vinden.

Inloopavonden door de gemeente
In de brief aan de gemeenteraad worden twee inloopavonden aangekondigd over het onderzoek naar het verplaatsen van windmolens. Deze inloopavonden zijn in Biddinghuizen (13 januari) en Ketelhaven (15 januari). Deze inloopavonden worden georganiseerd door de gemeente Dronten en hier zijn geen vertegenwoordigers van Windkoepel Groen aanwezig.